Het industrial design zorgt voor bedrijfsidentiteit en gebruikerservaring, maar de technische expertise staat garant voor performantie, duurzaamheid en kwaliteit

Comate maakt het verschil met een totale service en opvolging. Van schets tot productie.

Proces

1. ANALYSE

De analyse fase bestaat erin het probleem of de idee volledig te doorgronden. Wat is de kern van het probleem, wie zijn de betrokken partijen, wat zijn de gebruikersscenarios, hoe ziet de markt eruit, etc. De analyse resulteert in een afgebakend kader (input) waarbinnen het project wordt uitgewerkt.

2. Systeem

De systeemfase genereert adhv brainstormtechnieken, schetsen, 3D-modellen, prototypes, etc tal van technische ideeën en oplossingen voor de verschillende deelaspecten van het project. De ideeën worden geverifieerd en gevalideerd tov de inputs uit de vorige fase en vervolgens in een overzichtsmatrix ondergebracht.

3. Concept

De conceptfase zorgt voor een totaal uitwerking van de beste systemen tot integrale oplossingen. De technische subsystemen worden hier naadloos gerijmd met het design en leveren realistische prototypes op die met de betrokken partijen besproken kunnen worden.

4. Product

De productiefase behelst de finale uitwerking van het weerhouden concept. Het concept wordt minutieus geperfectioneerd door het team van ingenieurs en designers zodat de productieprocessen kunnen opgestart worden.

Praktisch

Idee

  • U heeft een idee maar weet niet hoe hier aan te beginnen
  • Wat is de eerste of de volgende stap
  • U wilt uw technologie vertaald zien in een toestel

Probleem

  • (complex) mechanisch probleem
  • Nood aan expertise
  • Tijdelijk tekort aan ervaren mechanical designers
  • Huidige machine is te kostelijk
  • U bent een ingenieur maar geen designer
  • U bent een designer maar geen ingenieur

Samenwerking

We reageren meteen en in onderling overleg wordt bekeken hoe dit zo efficiënt mogelijk kan aangepakt worden. Het doel wordt omschreven en de tussenstappen bepaald. Het project wordt bij ons intern uitgevoerd, op locatie of een combinatie van beide.

Oplossing/Product

Er wordt een product (=oplossing) opgeleverd waar zowel u als Comate trots op zijn.

Partners

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!