Every month VOKA Leuven puts an entrepreneur in the spotlight. In October, they chose to share our story. Read the full article here:

[Dutch]

Comate blaast dit jaar vijf kaarsen uit – zaakvoerder Wouter Foulon blikt terug

Op 10 juli van dit jaar vierde het ingenieurs- en designbureau Comate zijn vijfde verjaardag. Het bedrijf begon in 2010 met alleen Wouter Foulon aan het stuur. Ondertussen is het team 15 medewerkers sterk en lijkt het einde van de groei niet in zicht.

We brachten een aantal jaren geleden al een artikel over Comate (spreek uit: komeejt), toen zij pas toegetreed waren tot het Voka-netwerk. Via het PLATO-project raakte zaakvoerder Wouter Foulon snel ingeburgerd in het B2B-netwerk bij uitstek (al zeggen we het zelf). In het kader van de vijfde verjaardag van het bedrijf, blikken we terug op een boeiend parcours.

Quote: “Als ondernemer van een kmo doe je best niet aan micro-management. Alles draait rond vrijheid en verantwoordelijkheid”

“Ik ben pas over gegaan tot een eerste aanwerving na goed een jaar bezig te zijn”, vertelt Foulon. “Ik heb lang getwijfeld tussen het freelance-leven en het opzetten van een bedrijf met schaal. Gelukkig heb ik gekozen voor het tweede. Zo kom je veel geloofwaardiger over en kom je ineens in aanmerking voor grotere opdrachten, wat als freelancer schier onmogelijk is.”

“Zodra de beslissing gevallen was om uit te breiden, ben ik onmiddellijk all-in gegaan met Comate. Weet, je als ondernemer spring je net iets sneller”, getuigt Foulon. “Ik koos ervoor om domein overschrijdend een combinatie aan te bieden van engineering en design. Ondertussen zijn enkele domeinen uitgegroeid tot volwaardige entiteiten waaronder onze medische tak”

Quote: “Als ondernemer spring je net iets sneller…”

Zware investeringen

Producten ontwikkelen voor de medische wereld is niet vanzelfsprekend. Het is een sterk gereguleerde sector en dat ondervond ook Foulon: “We hebben veel investeringen gedaan in alle mogelijke relevante ISO-certificaten. Dat was best wel zwaar, maar ook een conditio sine qua non. Zonder de juiste accreditaties kom je in de medische wereld niet aan de bak. Ik heb toen ook de nodige ervaring in huis gehaald om dat allemaal in goede banen te leiden.”

“En je moet er ook gewoon voor gaan, hé”, vertelt Foulon enthousiast. “Je kan veel leren uit de boeken van andere ondernemers. Zo onthield ik oa de uitspraak uit Jan Callewaert’s boek (Option NV) dat je als ondernemer moet durven gaan ook al ben je maar 70% zeker van succes. Als je wacht tot je 90 of 100% zeker van je stuk bent voordat je tot actie overgaat, dan ben je te laat. Dan zal een andere ondernemer al veel verder staan.”

“Dat is het leuke aan ondernemerschap”, gaat Foulon verder. “Je bouwt geleidelijk aan een groot netwerk uit, waardoor je een aanzienlijk klankbord hebt. Dat maakt dat je ideeën kan aftoetsen en je veel gefundeerder beslissingen kan maken. De regio Leuven is daarbij een fantastische vergaarbak voor alles wat met ‘medtech’, ‘biotech’, en feitelijk alles wat met ‘tech’ te maken heeft. De samenwerkingen die bestaan en die mogelijk zijn, zijn bijna eindeloos. Denk maar aan imec, de KU Leuven en ook veel privé-initiatieven.

Van analyse tot product

Wat doet Comate nu precies? “Het vertrekt allemaal, zoals zo vaak, met een idee”, zegt Wouter Foulon. “Maar je weet: een idee is maar zoveel waard als de uitvoering ervan. Wij analyseren een idee of een probleemstelling tot in de kern: wie zijn de betrokken partijen, wat zijn de gebruikerscenario’s, hoe ziet de markt eruit, noem maar op. De analyse resulteert in een afgebakend kader waarbinnen het project wordt uitgewerkt. Dan werken we via een systeemfase een concept uit wat uiteindelijk moet resulteren in een afgewerkt product. Praktisch gezien helpen we bedrijven dus met het realiseren van hun ideeën of het oplossen van hun problemen. Vaak zijn het die bedrijven die een gebrek hebben aan de juiste expertise. Dat kan tijdelijk van aard zijn, maar het kan evengoed gaan over designers die nood hebben aan een ingenieur of omgekeerd. Wat er ook van komt; het resultaat van een samenwerking is steeds iets waar wij bij Comate, en ook onze klant, trots op zijn. Voor minder doen we het niet.”

Quote: Praktisch gezien helpt Comate bedrijven met het realiseren van hun ideeën of het oplossen van hun problemen.

Lessons learned

“Ondernemen is constant leren”, zegt Foulon. “Zo heb ik de belangrijkste les gelukkig wél al geleerd: omring jezelf met de juiste mensen. Dat is van onschatbare waarde. En dan bedoel ik niet alleen je medewerkers, maar ook een mogelijke externe raad van advies, investeerders, enz… En nog een les: doe als ondernemer van een kmo niet aan micro-management. Vertrouw je medewerkers in hetgeen waar ze goed in zijn. Als je toch met alles wil bezig zijn, dan wordt je de belemmerende factor in de doorgroei van het bedrijf.”

“Soms maak je bij het aanwerven van een profiel wel eens een verkeerde inschatting. Ik denk dat elke ondernemer weet wat ik bedoel. Dat is als kleine onderneming een duur betaalde fout. Maar het gaat ook over hoe je daarmee omgaat. En daarbij leggen wij bij Comate sterk de nadruk op coaching en opleiding, waardoor de foutenmarge al een heel stuk kleiner wordt. Ook mismatchen tussen werknemer, bedrijf en jobinhoud worden dan veel sneller gedetecteerd.”

Kortom, wanneer we Wouter Foulon horen spreken, wordt één ding duidelijk: ondernemen is boeiend. “Dat is effectief zo. Het interessantste aan zaken doen, of de belangrijkste factor alleszins, is ‘tijd’. Je moet willens nillens knopen doorhakken in een beperkte tijd en het moet de juiste beslissing zijn. Heel uitdagend, met een enorme ‘kick’ als het gaat zoals gepland.”

Samenwerking is de sleutel tot succes

“Als je wil groeien, dan moet je buiten de grenzen van je eigen capaciteiten durven kijken”, vertelt Foulon. “Dingen als co-creatie zijn geen loze modewoorden, maar zijn effectief de toekomst van ondernemerschap. Je moet durven de expertise van anderen binnen te halen in je bedrijf. Je moet jezelf voortdurend laten inspireren en motiveren door collega-ondernemers, terwijl je hetzelfde probeert te doen voor anderen. En je moet natuurlijk altijd alert zijn voor opportuniteiten. Vaak kruisen erg interessante mensen onverwacht je pad en dan is het belangrijk dat je oog hebt voor de juiste kansen. Mijn visie in het begin was uit te groeien tot een gezonde en mature onderneming met 20 medewerkers. Na slechts vijf jaar zijn we zover. Ik had daar nooit zo snel geraakt als ik alles alleen had willen doen. Vandaag werken wij voor de meeste grote bedrijven van België.”

Quote: Als je wil groeien, dan moet je buiten de grenzen van je eigen capaciteiten durven kijken.

People, people, people

De drie p’s bij Comate lijken vooral rond ‘people’ te draaien. Het menselijke kapitaal van de onderneming is van onschatbare waarde. “Wij werken daarom heel hard aan onze bedrijfscultuur”, zegt Foulon. “Omdat we geloven dat als je ergens graag werkt, je ook productiever zal zijn en dat je ook minder geneigd bent te vertrekken.”

“In de niet zo verre toekomst willen we meer inzetten op startups, spin-offs en kmo’s. Dat past ook helemaal in onze visie op samenwerking: vaak zullen wij iets voor hen kunnen betekenen, maar even vaak zij wellicht ook iets voor ons. We willen werken aan het imago van onderzoek en ontwikkeling: het is bereikbaar voor iedereen: van klein tot groot. We willen ook de verschillende potentiële partners en klanten laten inzien dat een externe R&D-afdeling, als je ons zo wil noemen, heel voordelig kan zijn. Denk maar aan een frisse kijk van een onbevooroordeelde partij of gewoon de kostenefficiënte manier waarbij je geen fulltime onderzoeksteam in je bedrijf moet aanstellen. Op maat van elk bedrijf gaan we creatief nadenken over een mogelijke samenwerking.”

Quote: Passie van ’s morgens tot ’s avonds: voor, tijdens of na de uren blijven onze mensen ingenieurs; dat zit in hun bloed.

“Om dat te bereiken, moeten onze mensen ‘top’ zijn”, zegt Foulon. De basis om iemand aan te werven is echter niet ‘competentie’, maar ‘passie’. Het eerste is uiteraard belangrijk, maar het tweede ontbreekt soms bij erg competente mensen. Passie van ’s morgens tot ’s avonds: voor, tijdens of na de uren blijven onze mensen ingenieurs. Dat zit in hun bloed en dat komt onze klanten alleen maar ten goede. In ruil voor die passie krijgen onze medewerkers veel vrijheid, vertrouwen en flexibiliteit. We stimuleren ook kennisdeling en zelfs reviewmomenten tussen collega’s onderling. We investeren ook alleen maar in het ontwikkelen van de goede kwaliteiten van onze mensen, en niet in het bijspijkeren van hun zwakke kanten. Zo krijg je mensen die supergespecialiseerd worden eerder dan middelmatige allrounders. Focus is daarbij het sleutelwoord.”

The future is Comate

“De grootste uitdagingen zijn voor ons wellicht niet anders dan voor de meeste bedrijven”, aldus Foulon. “We trachten onze markt te verbreden en te verdiepen én we zijn voortdurend op zoek naar talentvolle mensen, die we dan ook aan boord trachten te houden. Zo zijn we nu op zoek naar de juiste formule van O&O die we aan kmo’s kunnen aanbieden. Hoe zorgen we ervoor dat we de tech en de kennis hier in Vlaanderen houden, zodat ook het geld voor onderzoek hier blijft? De medtech-sector is hierbij de grootste uitdaging, want ontwikkelen voor die sector vraagt enorm veel structuur.”

“We willen ook steeds meer focussen op de ondersteuning van start-ups. We willen in sommige gevallen zelfs mee investeren in de producten waarin we geloven. Dat kan als hefboom werken voor verdere investeringen.”

“Elk jaar screenen we 150 mensen (!). We werven daarvan ongeveer 3 à 4 mensen aan. Hen tevreden houden is een ‘metier’ op zich. Toch slagen we daar goed in, al zeg ik het zelf. De bottomline is dat we het beste product willen maken en dat werkt inspirerend bij onze medewerkers.”

Tegen 2020 wil Comate zich profileren als hét aanspreekpunt bij uitstek als het gaat over de ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe machine. “We willen als het ware een vuurtoren worden waarop mensen hun koers bepalen, zeker met een focus in de medtech-sector.”

“Willen we nog groeien, de komende jaren? Ik weet het niet. Nu is het leuk ondernemen. We zijn groot genoeg om opdrachten van alle groottes aan te kunnen maar tegelijk ook klein genoeg om kort op de bal te kunnen spelen. We zijn vandaag heel wendbaar. Het is een beetje dubbel. Ik wil natuurlijk groeien, uiteraard, maar dat kan op veel verschillende vlakken en het zal opnieuw kwestie zijn om oog te hebben voor de opportuniteiten die zich hoe dan ook zullen aandienen.”

Quote: De beste raad voor starters: laat je niet ontmoedigen door extern advies maar wees kritisch en evalueer jezelf!

 

Tips voor collega-ondernemers

“Of ik nog raad heb voor collega-bedrijfsleiders? Lees elk goed management- of vakspecifiek boek dat je kan vastkrijgen. Lees ze allemaal! Je kan enorm veel leren uit boeken. Het klinkt cliché, maar het is nu eenmaal zo. Aan starters zou ik ook het volgende willen meegeven: een eigen bedrijf is keihard werken en vraagt veel opoffering. Maar het is tegelijk de grootste professionele kick die je in je leven zal meemaken. En onthou: laat je niet ontmoedigen door extern advies, wees kritisch en evalueer jezelf”

Dat staat alvast genoteerd.